Skip to main content

Kiedy trzeba skorzystać z usług geodety?

Dodaj komentarz

Posiadając działkę i decydując się na budowę domu lub innej inwestycji pierwszym krokiem jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jeśli jest taka potrzeba, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Chcąc rozpocząć budowę, każdy inwestor potrzebuje projektu budynku oraz kierownika przyszłej budowy. W przygotowaniu projektu budowy, wytyczeniu obiektu w terenie i wielu innych czynnościach podczas i po zakończeniu prac budowlanych uczestniczy geodeta. Wszystkie czynności, jakie wykonuje geodeta muszą być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

geodeta

Na czym polega praca geodety?

Geodeta zajmuje się wykonywaniem pomiarów terenu, pozwalających wytyczać wielkość, kształt i położenie konkretnych obiektów, dzięki którym możliwe jest późniejsze tworzenie opracowań i map danego terenu. Jego usługi są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu budowy - na stronie geoinvest24.pl łatwo można sprawdzić, co dokładnie leży w kompetencjach geodety. Geodeta, aby wykonywać czynności geodezyjne musi mieć odpowiednie uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii. Wykonywanie wszystkich prac geodety reguluje ustawa o prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Jakie są zadania geodety na budowie?

Do podstawowych zadań geodety na budowie należy:

  • wykonanie mapy terenu do celów projektowych,
  • wytyczenie budynku i innych obiektów w terenie,
  • wykonanie dokumentacji po zakończeniu budowy.

Zacznijmy od początku. Zgodnie z prawem budowlanym chcąc rozpocząć budowę, należy ją zgłosić i uzyskać pozwolenie odpowiedniego urzędu, a do tego niezbędne jest wykonanie projektu budowy na podstawie mapy terenu, na którym stanie budynek. Mapa powinna trafić do urzędu opatrzona klauzulą, określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do sprawdzenia http://www.geoinvest24.pl/#oferta i zapoznania się z całą ofertą Firmy Geodezyjnej "Geoinvest". 

Po zgłoszeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia można rozpocząć prace budowlane. Przed wykonaniem wykopów i fundamentów pod budowę oraz ewentualnego profilowania gruntu, na działce należy wytyczyć budynek. Geodeta wytycza osie budynku, określa wysokość terenu i poziom posadowienia budynku oraz wyznacza pozostałe elementy zagospodarowania terenu, takie jak droga dojazdowa, ogrodzenie, instalacje zewnętrzne i powierzchnie utwardzone.

Prace budowlane trwają, budynek powoli pnie się do góry. Gdy budowa zostanie zakończona, geodeta wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i sprawdza zgodność z wcześniejszymi wytyczeniami lub stwierdza ewentualne odstępstwa od początkowego projektu. Teraz trzeba zawiadomić urząd o zakończeniu budowy i uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku, aby złożyć odpowiedni wniosek, należy załączyć dokumentacją geodezyjną.

Obiekty, które wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu budowy również określa prawo budowlane.

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.