Na każdy temat!

Na każdy temat! - to serwis internetowy z artykułami popularnonaukowymi, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do czytania i aktywnego uczestnictwa w życiu serwisu!

 

Archiwum strony
Poprzednia zawartość strony - dane z web.archive.org/web/20170117114718/http://nagrodalenicy.pl

Nagroda
im. Jana Lenicy

Nagroda im. Jana Lenicy
Nagroda im. Jana Lenicy została ustanowiona w 2001 r. przez Muzeum Narodowe w Poznaniu po śmierci tego wybitnego artysty, jednego z twórców i najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, urodzonego w Poznaniu i związanego z poznańskim Muzeum wieloletnimi, serdecznymi więzami. Tutaj przechowywane jest archiwum dokumentujące życie i twórczość artysty, tutaj gromadzona jest jego spuścizna artystyczna.

Nagroda przyznawana jest wybitnym grafikom z całego świata, o ukształtowanej osobowości artystycznej, reprezentującym podobną postawę, jaka cechowała Lenicę, tj. wykraczającym poza wąsko rozumiane ramy zawodu grafika użytkowego. Plakat i inne formy graficzne nabierają wówczas cech indywidualnej wypowiedzi artysty, służą twórczemu, w pełni autonomicznemu wyrażaniu jego stosunku do otaczającego świata. Wyróżnieni przez Muzeum artyści charakteryzują się pod tym względem szczególnymi osiągnięciami.

Michel Quarez

Jury przyznało Nagrodę im. Jana Lenicy w postaci wystawy Michelowi Quarezowi z Francji za świadome wprowadzenie kompozycji malarskiej do plakatu, w którym gest i kolor zdają się ignorować krawędzie papieru oraz za wybitną umiejętność transponowania ważkich tematów społecznych na graficzny język plakatu.Uwe Loesch

W gronie najwybitniejszych światowych twórców plakatu, osobowość artystyczna Uwe Loescha jest całkowicie niezależna w formułowaniu przesłania i zaskakująca niekonwencjonalnością rozwiązań. Artysta łącząc typografię z fotografią, słowo z obrazem, tworzy wyraziste komunikaty wizualne, które cechuje przejrzystość i wstrzemięźliwość rozwiązań graficznych, jak i autorska niezależność wyrażania idei.Ralph Schraivogel

W znaczący sposób wpłynął na kształt plakatu nie tylko w Szwajcarii, ale i na świecie. Należy do nowego pokolenia projektantów, którzy kwestionują założenia „stylu szwajcarskiego”, opartego na racjonalności, czytelności i funkcjonalizmie.Alain Le Quernec

Plakaty Le Querneca, nie pozbawione krytycznego dystansu i humoru, cechuje wielowarstwowość przekazywanych treści. Poruszana w nich problematyka często ma wymiar uniwersalny i ponadczasowy.Gunter Rambow

Główną domeną twórczości Rambowa jest plakat społeczny i teatralny. W początkowej fazie twórczości autor posługiwał się głównie czystą bądź przetworzoną fotografią czarno-białą i kolorową.


Michel Bouvet

Bouvet zajmuje się projektowaniem plakatów, znaków graficznych, opracowywaniem pełnej identyfikacji wizualnej instytucji i wydarzeń kulturalnych. Projektowanie plakatu podporządkowuje nadrzędnej roli odbiorcy.


Michel Quarez

2016
Jury przyznało Nagrodę im. Jana Lenicy w postaci wystawy Michelowi Quarezowi z Francji za świadome wprowadzenie kompozycji malarskiej do plakatu, w którym gest i kolor zdają się ignorować krawędzie papieru oraz za wybitną umiejętność transponowania ważkich tematów społecznych na graficzny język plakatu.


Michel Quarez 2016
Uwe Loesch

2013
W gronie najwybitniejszych światowych twórców plakatu, osobowość artystyczna Uwe Loescha jest całkowicie niezależna w formułowaniu przesłania i zaskakująca niekonwencjonalnością rozwiązań. Artysta łącząc typografię z fotografią, słowo z obrazem, tworzy wyraziste komunikaty wizualne, które cechuje przejrzystość i wstrzemięźliwość rozwiązań graficznych, jak i autorska niezależność wyrażania idei. We współczesnej historii projektowania graficznego Uwe Loesch zajmuje pozycję uprzywilejowaną – artysty filozofa i niezależnego myśliciela.


Uwe Loesch 2013
Ralph Schraivogel

2009
W znaczący sposób wpłynął na kształt plakatu nie tylko w Szwajcarii, ale i na świecie. Należy do nowego pokolenia projektantów, którzy kwestionują założenia „stylu szwajcarskiego”, opartego na racjonalności, czytelności i funkcjonalizmie. Schraivogel nie jest jedynym artystą, który przyczynił się do odnowy plakatu szwajcarskiego, jednak oryginalność jego osobowości sprawia, iż niewątpliwie należy dziś do grona wyróżniających się twórców plakatu na świecie.


Ralph Schraivogel 2009
Alain Le Quernec

2006
Plakaty Le Querneca, nie pozbawione krytycznego dystansu i humoru, cechuje wielowarstwowość przekazywanych treści. Poruszana w nich problematyka często ma wymiar uniwersalny i ponadczasowy. Zestaw wykorzystywanych przez artystę rozwiązań graficznych ulega ciągłej ewolucji: począwszy od rysunku i gestu malarskiego dominującego w początkowej fazie twórczości, poprzez czystą i przetworzoną fotografię, po najnowsze rozwiązania graficzne oparte na formie i kolorze.


Alain Le Quernec 2006
Gunter Rambow

2004
Główną domeną twórczości Rambowa jest plakat społeczny i teatralny. W początkowej fazie twórczości autor posługiwał się głównie czystą bądź przetworzoną fotografią czarno-białą i kolorową. W późniejszym okresie dominują kompozycje czysto graficzne, o palecie barwnej zredukowanej do dwóch, trzech kolorów, oraz duży format plakatów.


Gunter Rambow 2004
Michel Bouvet

2002
Bouvet zajmuje się projektowaniem plakatów, znaków graficznych, opracowywaniem pełnej identyfikacji wizualnej instytucji i wydarzeń kulturalnych. Projektowanie plakatu podporządkowuje nadrzędnej roli odbiorcy. Posługuje się wyobrażeniami zrozumiałymi dla każdej generacji, omija wszelkie mody i nowości, szuka prostego, uniwersalnego języka, będącego rodzajem wyważonego kompromisu.


Michel Bouvet 2002
O Janie Lenicy
Urodził się 4 stycznia 1928 r. w Poznaniu. Lata okupacji spędził wraz z rodzicami i siostrą w Mielcu i Krakowie. W 1945 r. powrócił do Poznania. Uczył się gry na fortepianie w Średniej Szkole Muzycznej (do 1947), a następnie studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej, gdzie w 1952 r. otrzymał dyplom inżyniera architekta. W 1945 r. rozpoczął regularną współpracę z tygodnikiem satyrycznym „Szpilki” i innymi czasopismami jako rysownik. W 1948 r. ukazały się jego pierwsze teksty krytyczne na temat grafiki, plakatu i karykatury. W 1950 r. został redaktorem graficznym „Szpilek” i na prośbę zaprzyjaźnionego dramaturga zaprojektował swój pierwszy plakat. W latach 1952–1954 był asystentem Henryka Tomaszewskiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W 1957 r. wraz z Walerianem Borowczykiem zrealizował swój pierwszy film animowany. W 1963 r. osiedlił się w Paryżu. W 1974 r. wygłosił cykl wykładów na temat plakatu na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. Od 1979 r. kierował katedrą filmu animowanego na uniwersytecie w Kassel. W 1986 r. przeniósł się do Berlina, gdzie prowadził zajęcia z plakatu i grafiki w Hochschule der Künste jako profesor mianowany do 1993 r., a następnie, po przejściu na emeryturę, do połowy 1994 r. jako profesor gościnny.

Uprawiał rysunek satyryczny, ilustrację książkową, grafikę warsztatową, wystawiennictwo, scenografię, plakat, film animowany. Nigdy nie uważał się za projektanta graficznego, ale za twórcę w pełni realizującego własną wizję artystyczną za pomocą różnorodnych środków z zakresu grafiki i filmu. Zmarł 5 października 2001 r. w Berlinie.


Uprawiał rysunek
satyryczny, ilustrację
książkową,
grafikę warsztatową wystawiennictwo,
scenografię, plakat, film
animowany
Najważniejsze nagrody w dziedzinie plakatu:
1961
Grand Prix im. H. de Toulouse-Lautreca (ex aequo)

II Międzynarodowa Wystawa Współczesnego Plakatu Filmowego, Wersal
1962
I i III Nagroda oraz wyróżnienie

I Międzynarodowa Wystawa Plakatu Filmowego, Karlowe Wary
1966
Złoty Medal

I Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa
1973
Nagroda Specjalna

I Międzynarodowy Konkurs Plakatu Filmowego, Cannes
1980
Nagroda miasta Essen

za działalność w dziedzinie plakatu
1993
Wyróżnienie Specjalne

konkurs „Grand Prix de l’affiche culturelle”, Paryż
1997
III Nagroda

6. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, Rzeszów
1999
Grand Prix

16. Biennale Plakatu Polskiego, Katowice